Noong 1942, napunta naman ito sa Philippine Normal School (naging College at ngayo’y University) bago napalipat sa “radio room” ng Mataas na Paaralang Mapa noong 1946.Nagbalik ito sa Malacañang noong 1947 bago napunta sa Philippine School at Arts and Trade.

Ang Martial Law o Batas Militar ay umiral sa Pilipinas mula noong Setyembre 1972 hanggang Enero 1981.

Sa loob ng panahong ito, maraming paglabag at pang-aabusong naganap sa mga karapatang-pantao ng di-iilang Pilipino; kabilang na dito anghindi makataong pagpapahirap o tortyur, panggahahasa, pangingidnap na kadalasan ay nauuwi sa pagpatay o tuluyang pagkawala ng ilan.

Marami sa mga milenyal na Pilipino ay tumatangkilik at sumusuporta sa kandidatura ni Bongbong Marcos.

Ang karamihan sa mga kabataang ito ay nagisnan ang 10 taon ng pamamalakad ni Gloria Macapagal Arroyo at marahil ay pati na rin ang mas maikling tatlong taon sa ilalim naman ni Erap Estrada.

Noong Enero 13, 1937, hinirang ng Pangulo ang mga kagawad ng SWP. Pagkaraan, nagpalipat-lipat ito: napatira sa Silid Blg.

326 ng Kongreso, nagkaroon ng silid sa Malacañang, nalipat sa Philippine Columbian, at noong 1940, napunta sa gusali ng UP Alumni sa Padre Faura.

Petsa Agosto 14, 1991 nang likhain sa bisa ng Batas Republika Blg. May atas ang Komisyon na magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika ng Pilipinas. Ang katwiran nito ay ibinatay sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino.

Ang pagpapabilis ng pagsasakatuparan ng atas ay isinagawa sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga patakaran, mga plano at mga programa ng iniuugnay sa iba’t ibang tanggapang pampamahalaan at maging pribado man (RA 7104, Sek. Sa kasalukuyan, ang komisyon sa Wikang Filipino ay nasa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at nakabahay sa ikalawang palapag (second floor) ng Gusaling Watson, 1610 J. Ang kasalukuyang administrasyon ng KWF ay naniniwala sa napakalaking bentahe ng pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika sa halip na isang disbentahe.

They’re the ones who make incredulous demands and deadlines. But some make way too many unnecessary booboos that could have been avoided if they only had listened to instructions or read the fine print.